Menu Zamknij

Bierzmowanie

 „Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli przyjąć Ducha św. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w Imię Pana Jezusa. Wkładali więc na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha św. „ (Dz 8,14-17) W sakramencie bierzmowania otrzymujemy Ducha św.,w którym Chrystus utwierdza naszą wiarę mocą Jego darów, abyśmy po chrześcijańsku żyli i naszą wiarę przed światem wyznawali. Bierzmowanie stanowi dopełnienie chrztu św. i należy do tzw. sakramentów inicjacji chrześcijańskiej.

Sakrament bierzmowania udzielany jest w Misji średnio co dwa lata. Okres ten może ulec skróceniu w zależności od potrzeb. Przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania trwają około roku. O planowanym bierzmowaniu informuje się wiernych w kościele. Zaczynają się wówczas zapisy chętnych. Zasadniczo do bierzmowania może przystąpić każdy po ukończeniu 15-go roku życia i kto nie przyjął jeszcze tego sakramentu. Zapisując się na kurs przygotowawczy należy zaopatrzyć się wcześniej w metrykę chrztu w parafii chrztu św. Bierzmowanie przyjmuje się jeden raz w życiu.

Najbliższy Sakrament Bierzmowania  planowany jest na wiosnę przyszłego 2022 roku.
Wszystkich, którzy w Polskiej Misji Katolickiej w Recklinghausen pragną przygotować się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania prosimy zgłaszać się telefonicznie do biura parafialnego lub do księży podając Imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania i numer telefonu kontaktowego.