Menu Zamknij

Małżeństwo

Rodzina jest podstawową komórką społeczeństwa. Nigdzie indziej nie można się tak nauczyć wzajemnego zrozumienia, solidarności i wzajemnej pomocy oraz przebaczenia. Kiedy mężczyzna i kobieta zawierają związek małżeński i zakładają rodzinę, Bóg towarzyszy im swoim błogosławieństwem. Głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej, ustanowiona przez Stwórcę i unormowana Jego prawami, zawiązuje się przez przymierze małżeńskie, czyli przez nieodwołalną, osobistą zgodę. Dokonuje się to w formie uroczystego przyrzeczenia we wspólnocie Kościoła, tzn. wobec kapłana i świadków ślubu. W małżeństwie łączy Chrystus mężczyznę i kobietę w święty i nierozerwalny związek i udziela im łask oraz mocy do życia małżeńskiego i rodzinnego.

W celu zawarcia Sakramentu małżeństwa należy zgłosić się do parafii co najmniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Do spisania protokołu przedślubnego zgłaszają się dwoje narzeczonych i wymagane będą następujące dokumenty:

  • dowody tożsamości
  • metryki chrztu narzeczonych nie starsze niż 6 miesięcy
  • po zawarciu ślubu cywilnego – zaświadczenie (Bescheinigung über Eheschließung)
  • zaświadczenie o odbytych naukach przedmałżeńskich (lub odpowiednio wcześniej na nie się zgłosić)
  • jeśli ślub ma odbyć się w Polsce należy zgłosić się 6 miesięcy przed planowanym ślubem w celu uzyskania tzw. licencji (Überweisung zur Eheschließung im Ausland).