Menu Zamknij

Chrzest Święty

 Chrzest, brama do życia i królestwa Bożego, jest pierwszym sakramentem Nowego Przymierza. Przedstawił go Chrystus wszystkim ludziom jako warunek osiągnięcia życia wiecznego (J 3,5). Powierzył go następnie wraz z Ewangelią swojemu Kościołowi, gdy dał Apostołom polecenie: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha św” (Mt 28,19) .Przez chrzest św. stajemy się członkami Chrystusa i Kościoła. Znakiem zewnętrznym tego sakramentu jest woda, którą polewa się głowę katechumena. W dawnych wiekach chrzczono przez zanurzenie kandydata w wodzie w specjalnych kaplicach chrzcielnych tzw. baptisteriach. Chrzest św. wiąże nas nierozerwalnie z Chrystusem, zmazuje grzech pierworodny i wszelskie grzechy osobiście popełnione oraz daruje nam nowe życie w Duchu św. Ważnie chrzcić może każdy człowiek, jednak poza wypadkiem nagłym, szafarzem chrztu jest kapłan lub diakon.

W celu ochrzczenia dziecka zgłaszamy się osobiście w Misji co najmniej miesiąc przed planowanym chrztem św. Należy mieć ze sobą następujące dokumenty:

  • akt urodzenia dziecka wydany do celów religijnych przez Standesamt (Geburtsbescheinigung für religiöse Zwecke).
  • zaświadczenia od rodziców chrzestnych z parafii zamieszkania (z parafii niemieckiej Patenschein lub z parafii polskiej), że są godni zostać rodzicami chrzestymi
  • dane rodziców chrzestnych (imiona, nazwiska, adresy, zawód, daty urodzenia).
  • oprócz dokumentów rodzice mają się zatroszczyć o świecę dla dziecka i symboliczną „białą szatę”.

Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby wierzące i praktykujące (katolicy). Data chrztu św. ustalana jest indywidualnie.