Menu Zamknij

Katecheza

Katechizacja przy Polskiej Misji Katolickiej w Recklinghausen odbywa się w zasadniczo w każdy piątek roku szkolnego. Nauczaniem religii objęte są dzieci podzielone są na dwie grupy wiekowe:
grupa dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii św. i grupa dzieci pokomunijnych (czyli te dzieci, które w tym roku lub w ubiegłym przyjęły I Komunię św.).

UWAGA ! 
Katecheza dla dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej, oraz dla dzieci pokomunijnych odbywa się w małej sali Domu Katolickiego przy kościele St. Marien.

Katechezę prowadzi ks. Wikariusz Zbigniew Topolnicki

Kontakt: Nr tel: 0171 4930 087, e-mail: zbitop1@gmail.com

 

Plan szczegółowy nauki religii w Recklinghausen

Każdy piątek w ciągu roku szkolnego!

17.00 – 17.45 Dzieci komunijne (8 – 9 lat)
17.50 – 18.30 Dzieci pokomunijne (10 – 12 lat)