Menu Zamknij

Rok szkolny i katechetyczny 2010

Jak co roku, również i w tym dzieci z PMK chętnie uczęszczają na zajęcia z języka polskiego i katechezy. Przy Misji istnieje kilka grup: przedszkolakami i uczącymi się języka polskiego opiekuje się Monika Rak. Dzieci mają okazję poznać również polską kulturę i tradycję. Opiekunem grup uczęszczających na katechizację jest ks. Dr Janusz Misiewicz. Wśród nich jest grupa przygotowująca się do I Komunii św., grupa rocznicowa, średnia i młodzież.