Menu Zamknij

Wielkanoc w Kościele NMP Recklinghausen

Wielkanoc to najważniejsze Święto wyznawców Chrystusa. To pamiątka Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Pan Jezus w Wielki Czwartek w czasie Ostatniej Wieczerzy, żegnając się ze swoimi uczniami, ustanowił Sakrament Eucharystii i Kapłaństwa. W Wielki Piątek szedł drogą krzyżową i umarł na Golgocie. W sobotę, w czasie Wigilii Paschalnej, uczestnicząc w liturgii Światła, Słowa, liturgii Chrzcielnej i Eucharystycznej, oczekiwaliśmy na Jego Zmartwychwstanie. Na koniec liturgii zabrzmiało radosne „Alleluja! Pan powstał z martwych! Powstał prawdziwie.