Menu Zamknij

Pielgrzymka do Szaty Jezusa w Trier

Od 13 kwietnia do 13 maja 2012 wystawiona była w Trier /Reinland Pfalz/ szata Pana Jezusa. Miasto to doskonale znane było już w świecie starożytnym. Wcześnie dotarła tam chrystianizacja. Pierwszy papież – Piotr, wysłał apostołów/misjonarzy do tego miasta już w 8 roku swojej działalności. Poleca założyć tam pierwszy Kościół chrześcijański. Misjonarzami tymi byli: Euchariusz, Maternus i Walery. Czasy największego rozkwitu dla Trewiru nastały około 250 r. i trwały do roku 400. Trewir przez 150 lat był stolicą Niemiec i Francji, był także siedzibą cesarza rzymskiego. W Trewirze – z jego polecenia (około 300 roku) rządy sprawował okrutny Riktyowarus. W tamtych czasach z jego rozkazu śmierć poniosło wielu chrześcijan. Jednak po burzliwych prześladowaniach, do stolicy cesarskiej nad Mozelą, przybywa cesarz Konstancjusz Chlorus i pojmuje za żonę córkę tego miasta, chrześcijankę Helenę, późniejszą cesarzową i świętą. Radość zapanowała wśród chrześcijan, po długich, krwawych, straszliwych prześladowaniach. Syn Heleny, Konstanty, zostaje cesarzem, obdarza chrześcijan wolnością wyznania, otacza ich troskliwą opieką. Zamiast prześladowców i katów, mają wreszcie na dworze cesarskim wielkodusznych rządców. Nic dziwnego, że modlą się, za ten dwór, pałają miłością ku niemu, szczególnie ku sędziwej chrześcijańskiej cesarzowej Helenie. Na wieść o tym, ówczesny papież Sylwester, ( 314 – 335 ) bez wahania daruje cesarzowej Helenie to, co wśród skarbów świętych znajduje najcenniejszego, cudowną relikwię – nieszytą suknię Jezusa Chrystusa, tą samą, o którą żołnierze rzymscy rzucali los, gdy Bóg – Człowiek umierał na krzyżu. Szata tym samym znajduje tu schronienie, przed barbarzyńcami rzymskimi. Szata którą miał na sobie Chrystus Pan w dniu męki, znajduje się w Trwierze do dnia dzisiejszego. Jest umieszczona w katedrze świętego Piotra. Ostatni raz zbadano tę niezwykłą tkaninę w 1890 r. Jest to rodzaj fałdzistej koszuli, o długich rękawach. Długość na przodzie wynosi 1,48 m, na plecach 1,57 m, dolna szerokość 1,09 m. Osoba, dla której tkano tę tunikę, była postawy wzniosłej. Wysnuwamy na tej podstawie iż Pan Jezus był wysokim mężczyzną, miał około 180 cm wzrostu, co również potwierdzają badania Całunu Turyńskiego (181 cm). Według przekazów najprawdopodobniej Suknię tę utkała sama Matka Jezusa – Najświętsza Maryja Panna. Dowodem na autentyczność tej Szaty, są liczne cuda, które powtarzają się za każdym wystawieniem sukni na widok publiczny.

Bóg w Trewirze działa cuda, by ludzi zachęcić do oddawania czci Chrystusowi, oraz potwierdza tym, że Suknia jest tą samą, którą nosił w ostatnim dniu życia ziemskiego Chrystus. Cudami daje Bóg poznać, że pielgrzymowanie do tej świętej sukni jest Mu miłe. W roku 1891 lekarze uznali jedenaście cudownych uzdrowień, niewytłumaczalnych w sposób naturalny. Suknia trewirska jest jedną z najważniejszych i najcenniejszych relikwii całego Kościoła.

Trier /po polsku Trewir/ zawiera wiele pięknych i starożytnych zabytków. To tutaj można zobaczyć tzw. rzymską Porta Nigra czy czarną bramę, jedną z 4 bram miasta, fragment kompleksu pałacowego cesarza Konstantyna czyli tzw. Bazylikę Konstantyna, wreszcie most rzymski czy Amfiteatr.

Cieszymy się niezmiernie, że mogliśmy zobaczyć szatę Pana Jezusa na własne oczy oraz przy okazji zwiedzić to piękne miasto.