Menu Zamknij

Pielgrzymka różańcowa do Matki Bożej Panny Ubogich w Banneux

W pierwszą sobotę października (06.10) odbyła się pielgrzymka różańcowa do sanktuarium Matki Bożej Panny Ubogich w Banneux. Ta mała wioska w Belgii stała się w 1933 roku miejscem objawień Maryi Marietcie Beko – 11 letniej wówczas dziewczynce. Maryja prosiła o odmawianie różańca i przedstawiała się jako „Panna Ubogich” i „Matka Boga”. W pielgrzymce wzięła udział 80 -osobowa grupa z naszej Misji. Gospodarzami spotkania byli Księża Chrystusowcy.