Menu Zamknij

Czuwanie w wigilię Zesłania Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty!

Pierwsze czuwanie przed
Zesłaniem Ducha Świętego!

Czuwanie w wigilię przed Zesłaniem Ducha Świętego jest spotkaniem wiernych, aby wołać do Ducha Świętego o odnowienie Jego darów w nas, Jego działania w naszych sercach, aby prosić o natchnienia i wskazówki do szukania wciąż na nowo woli Pana. Spotkanie to wypełnia modlitwa uwielbienia, radosny śpiew, słuchanie Słowa Jezusa. Jest to natchniony czas, w którym Duch Święty przenika nas i prowadzi w głąb serca Jezusa.
W naszej Polskiej Misji Katolickej w Recklinghausen odbyło się wspólne czuwanie w wigilię Zesłania Ducha w dniu 04 czerwca o godz. 20.00 w kościele Najświętszej Maryi Panny w Recklinghausen .