Menu Zamknij

XX POLONIJNY DZIEŃ MŁODYCH

XX POLONIJNY DZIEŃ MŁODYCH

ZAPRASZAMY – młodzież polonijną oraz wszystkich, którzy mają i czują w sobie młodego ducha – na wielkie święto młodości do Concordii!

Polonijne Spotkanie Młodych
Od 2002 roku w Concordii organizowane są Polonijne Spotkania Młodych. Młodzież polonijna mieszkająca w Niemczech raz w roku gromadzi się w dolinie Concordii, na swoim święcie młodości, by wspólnie modlić się, śpiewać, tańczyć, dzielić się doświadczeniem wiary oraz dać jej świadectwo. Jest to największe polonijne wydarzenie roku, które gromadzi w Concordii ponad 2000 osób. Początkowo spotkania te miały na celu przygotować młodych do Światowego Spotkania Młodzieży w Kolonii w 2005 roku. Z czasem jednak spotkania te przeszły w piękną tradycję. Od początku trwania tych spotkań młodzieży towarzyszy przedstawiciel episkopatu (ks biskup), licznie zebrani księża duszpasterze, ojcowie Paulini z Jasnej Góry, przedstawiciele Konsulatu, a także zespoły muzyczne takie jak „Siewcy Lednicy”, siostry zakonne oraz rodzice i zespoły z naszych Polskich Misji. Program zawsze jest bardzo ciekawy. Młodzież przyjeżdża tutaj tylko na jeden dzień, ale doświadcza wielkiej siły i bogactwa wspólnoty, jedności wiary i odkrywa, że Chrystus i młodzi idą razem.

Jugendtreffen
Seit dem Jahr 2002 werden in Concordia polnische Jugendtreffen organisiert. Die polnische, in Deutschland lebende Jugend trifft sich einmal im Jahr im Tal von Concordia, in ihrer Welt der Jugendlichen, um gemeinsam zu beten, zu singen und ihre Glaubenserfahrungen zu teilen sowie ihr Zeugnis ablegen. Dies ist das größte polnische Ereignis im ganzen Jahr, zu welchem sich jährlich über 2000 Personen versammeln. Anfangs war das Ziel dieser Treffen die Vorbereitung der Jugendlichen auf den Weltjugendtag 2005 in Köln. Mit der Zeit wurden die Jugendtreffen zu einer andauernden und schönen Tradition. Diese Treffen werden von Beginn an von dem Vertreter des Episkopats ( Bischoff), von den vielen anwesenden polnischen Pfarrer, von den Paulinerpriestern vom Jasna Gora (Tschenstochau), den Vertretern des Konsulats, sowie Musikgruppen solche wie „ Siewcy Lednicy“, wie auch Ordensschwester, Eltern und den Musikgruppen aus unseren polnischen Gemeinden begleitet und betreut. Das Programm erweist sich stets sehr interessant. Die Jugendlichen treffen sich hier zwar nur für einen Tag, erfahren aber während des treffens die Macht der Gemeinschaft, die Einheit des Glaubens, und entdecken, dass Jesus und sie den gleichen Weg gehen.

https://www.haus-concordia.com/web/kalendarz/xx-polonijny-dzien-mlodych/